V běžné praxi se zpětná vazba předává nejčastěji shora dolů (od nadřízeného k podřízenému), případně zdola nahoru (od podřízeného k nadřízenému). 360° zpětná vazba je však nástroj, který nám umožňuje zprostředkovat podněty ze všech relevantních směrů najednou. Porovnává totiž vlastní perspektivu (sebereflexi) s hodnocením ostatních. Jde tedy o proces shromažďující zpětnou vazbu nejen shora (a to i v několika úrovních řízení) a zespodu (opět i v několika úrovních podřízených), ale také od kolegů na stejné úrovni řízení (tzv. peer to peer feedback) a od klíčových stakeholderů interních či externích.

Unikátnost a efektivita "třistašedesátky" proto spočívá především v množství a komplexitě posbíraných podnětů, díky kterým lze považovat za nejobjektivnější a nejrelevantnější hodnocení, ke kterému jsme schopni se v rámci zpětné vazby přiblížit.  


Proč zvolit 360° zpětnou vazbu?

Mnohým firmám dnes 360° zpětná vazba slouží nejen jako nástroj manažerského rozvoje, ale také jako základní stavební kámen při budování firemní kultury založené na principech důvěry a otevřené komunikace. 

Mezi největší benefity 360° zpětné vazby patří:  

Zlepšení individuálních i týmových výsledků 

Vyšší angažovanost a efektivnější spolupráce 

Prevence a řešení konfliktů v týmu

Sebereflexe a přebírání zodpovědnosti za vlastní chování


Jak to probíhá?

Tvorba měřených kritérií (nejčastěji 5 kompetencí)

Tvorba dotazníků na míru (případně využití našich již stávajících modelových dotazníků)

Realizace online šetření

Analýza výsledků

Osobní interpretace výsledků vedená školeným psychologem či koučem

Výsledná doporučení

Pro manažery a lídry

100 otázek

20 stakeholderů

O různých formách diagnostiky vám rádi povíme víc osobně či telefonicky.