Online dotazníkové měření, které cílí na analýzu míry spokojenosti zaměstnanců a pochopení faktorů, které ji ovlivňují. Jde o jednoduchý způsob, jak zmapovat, co ve firmě funguje a co je třeba zlepšit. A v neposlední řadě také způsob, jak nastartovat velké změny s relativně malou investicí peněz a času.


K čemu měření slouží?

Monitorování zaměstnanecké spokojenosti je podstatné zejména v době, kdy firma prochází nebo se připravuje na klíčové změny. Správné pochopení priorit zaměstnanců, jejich vzájemných vztahů i představ vůči nadřízeným je klíčové, pokud chcete předejít problémům, odstranit komunikační bariéry nebo zefektivnit vzájemnou spolupráci. V rámci dotazníku měříme také loajalitu a míru identifikace s firmou a jejími hodnotami, které pomáhají odhalit fluktuační riziko či nastavit správnou strategii dalšího růstu.


Jak měření probíhá?

Stanovení cílů a klíčových oblastí měření

Tvorba dotazníků (případně využití našich modelových dotazníků)

Realizace měření

Analýza výsledků a sestavení písemných výstupů měření

Interpretace výsledků vedená zkušeným konzultantem

Možnost následné týmové facilitace pro další práci s výsledky a implementaci změn


O měření zaměstnaneské spokojenosti Vám rádi řekneme více osobně či telefonicky.