Interkulturní kompetence

Trénink

O čem je tento trénink?

Cílem tohoto tréninku je vybavit účastníky kulturními znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými k úspěšnému řešení výzev, které s sebou přináší práce v mezinárodním prostředí.

Během kurzu se zaměřujeme na vytváření kulturního povědomí a učíme účastníky dešifrovat různé kulturní chování pozorováním a nasloucháním. Pracujeme s vlastním kulturním nastavením a trénujeme, jak se v běžné praxi co nejlépe vyhnout předpojatosti a předsudkům. Osvojujeme si interkulturní komunikační dovednosti nezbytné k úspěšnému obchodnímu jednání. Dle domluvy se zaměřujeme na konkrétní kulturní či společenské skupiny, jejichž chování a způsob komunikace jsou nejpalčivější. Trénink je veden lektorem s praktickou vlastní zkušeností s touto konkrétní kulturou.


Pro koho je trénink určen?

Pro každého, kdo se chce naučit efektivně komunikovat a budovat vztahy s lidmi různého kulturního zázemí. Obzvláště přínosné pro mezinárodní firmy, které chtějí podpořit efektivní spolupráci týmů působících v různých zemích nebo pro firmy vstupující na zahraniční trh. 

Co trénink obsahuje?

Trénink je rozdělen do 4 tematických na sebe navazujících bloků, které metodicky pomáhají se správným nastavením mysli, odhalováním kulturních vzorců i poznáváním interkulturních kompetencí. Obsah a metodika jsou na míru přizpůsobeny účastníkům a konkrétním potřebám, a to včetně případových studií z businessu či zaměření na konkrétní kulturní skupiny, které jsou pro daný tým relevantní.

  • 1.část: Kulturní povědomí (vlastní hodnoty, kultura a nastavení mysli)
  • 2.část: Kulturní znalost (kulturní systémy, typologie a poznání cizích kultur)
  • 3.část: Kulturní citlivost (kulturní empatie, předsudky a bariéry)
  • 4.část: Interkulturní kompetence (úspěšná interkulturní komunikace a spolupráce)   

Jak trénink probíhá?

Jednotlivé bloky tréninku se vždy přizpůsobují konkrétní potřebě účastníků. Nejčastěji se délka bloku pohybuje od 0,5 dne - 1 dne, tedy celková délka programu se pohybuje od 2-4 dnů. Pro maximální efekt se snažíme, aby s účastníky pracovali 2 různí trenéři s odlišným kulturním zázemím a jazykovou výbavou.

O tréninku vám rádi povíme víc!