Behaviorální diagnostika

O čem je behaviorální diagnostika?

Behaviorální diagnostika je nehodnotící nástroj používaný k diskusi o různých vzorcích chování lidí a jejich uplatnění v pracovním prostředí. K této diagnostice využíváme vlastní online test postavený na pilířích spolehlivosti, validity, standardizace a objektivity. Náš metodický přístup k behaviorální diagnostice propojuje náhled psychologický (inspirovaný Dr. Williamem Moulton Marstonem a jeho typologií osobnosti DISC) s přístupem neurochemickým (uplatňovaným v typologii osobnosti například biologickou antropoložkou Helen Fisher).


K čemu diagnostika slouží?

Komplexní report mapující jednotlivé vzorce chování slouží jako vynikající nástroj sebepoznání a umožňuje lépe využívat silné stránky jedince. Pomáhá pochopit rozdíly v komunikaci a zefektivnit tak mezilidské vztahy.

V náboru nám slouží především pro výběr kandidáta, který má nejen odpovídající zkušenosti a znalosti, ale jeho chování, preference, motivátory i stresory odpovídají firemní kultuře a očekávání na danou pracovní pozici.

V rámci kariérního poradenství nám behaviorální diagnostika může pomoci stanovit správné profesní cíle a najít způsoby, jak jich efektivně dosáhnout. 

Jak diagnostika probíhá?

 • Stanovení priorit a požadavků
 • Tvorba kompetenčního modelu a hodnotících kritérií
 • Tvorba testů (případně využití našich již stávajících modelových testů)
 • Realizace online testu (164 otázek, obvyklá doba trvání je do 15 minut)
 • Analýza výsledků a sestavení individuální písemné interpretace
 • Osobní interpretace vedená školeným psychologem či koučem
 • Výsledná doporučení týkající se náboru či rozvoje

360° zpětná vazba

Co je to 360° zpětná vazba?

V běžné praxi se zpětná vazba předává nejčastěji shora dolů (od nadřízeného k podřízenému), případně zdola nahoru (od podřízeného k nadřízenému). 360° zpětná vazba je však nástroj, který nám umožňuje zprostředkovat podněty ze všech relevantních směrů najednou. Porovnává totiž vlastní perspektivu (sebereflexi) s hodnocením ostatních. Jde tedy o proces shromažďující zpětnou vazbu nejen shora (a to i v několika úrovních řízení) a zespodu (opět i v několika úrovních podřízených), ale také od kolegů na stejné úrovni řízení (tzv. peer to peer feedback) a od klíčových stakeholderů interních či externích.

Unikátnost a efektivita "třistašedesátky" proto spočívá především v množství a komplexitě posbíraných podnětů, díky kterým lze považovat za nejobjektivnější a nejrelevantnější hodnocení, ke kterému jsme schopni se v rámci zpětné vazby přiblížit.  


Proč zvolit 360° zpětnou vazbu?

Mnohým firmám dnes 360° zpětná vazba slouží nejen jako nástroj manažerského rozvoje, ale také jako základní stavební kámen při budování firemní kultury založené na principech důvěry a otevřené komunikace. Mezi největší benefity 360° zpětné vazby patří: 

1) Zlepšení individuálních i týmových výsledků 

2) Vyšší angažovanost a efektivnější spolupráce 

3) Prevence a řešení konfliktů

4) Sebereflexe a přebírání zodpovědnosti za vlastní chování

Jak to probíhá?

 • Definice hodnotících kritérií (5 klíčových kompetencí)
 • Tvorba dotazníku 360° zpětné vazby (150 otázek)
 • Realizace online šetření (20 stakeholderů)
 • Analýza výsledků 
 • Osobní interpretace vedená školeným psychologem či koučem

Zjistěte o 360° zpětné vazbě více v našem materiálu ke stažení:

O různých formách diagnostiky vám rádi povíme víc na osobní konzultaci!