Měření zaměstnanecké spokojenosti


Jde o online dotazníkové měření, které cílí na analýzu míry spokojenosti zaměstnanců a pochopení faktorů, které ji ovlivňují. Jde o jednoduchý způsob, jak zmapovat, co ve firmě funguje a co je třeba zlepšit. A v neposlední řadě také způsob, jak nastartovat velké změny s relativně malou investicí peněz a času.


K čemu měření slouží?

Monitorování zaměstnanecké spokojenosti je podstatné zejména v době, kdy firma prochází nebo se připravuje na klíčové změny. Správné pochopení priorit zaměstnanců, jejich vzájemných vztahů i představ vůči nadřízeným je klíčové, pokud chcete předejít problémům, odstranit komunikační bariéry nebo zefektivnit vzájemnou spolupráci. V rámci dotazníku měříme také loajalitu a míru identifikace s firmou a jejími hodnotami, které pomáhají odhalit fluktuační riziko či nastavit správnou strategii dalšího růstu.


Jak měření probíhá?

  • Stanovení cílů a klíčových oblastí měření
  • Tvorba dotazníků (případně využití našich modelových dotazníků)
  • Realizace měření
  • Analýza výsledků a sestavení písemných výstupů měření
  • Interpretace výsledků vedená zkušeným konzultantem
  • Možnost následné týmové facilitace pro další práci s výsledky a implementaci změn