en-Co je to 0. setkání? A proč je dobře, když ho kouč nabízí?

02/08/2023

Dnešní článek je především pro čtenáře koučinkem nepolíbené. Zaměříme se totiž na tématiku 0. sezení, které by každý dobrý kouč měl svým klientům nabízet. A co že tedy 0. setkání vlastně obnáší? Pojďme se na to podívat zblízka. 0. setkání, někdy také chemistry session, je totiž výbornou příležitostí ověřit si vzájemné sympatie a zjistit, zda by nám dlouhodobější spolupráce s konkrétním koučem jednoduše sedla. Vzájemné sympatie jsou velmi důležitou složkou v rozhodovacím procesu, kdy stojíte před krokem, který bude vyžadovat vaše nemalé úsilí a zdroje časové i finanční. Pokud klient nemá žádné zkušenosti s koučinkem, je zde prostor pro to, aby se zeptal na vše, co ho zajímá. Je to zkrátka taková "ochutnávka", na které můžeme trochu rozkrýt téma, se kterým klient přichází, a zabývat se tím, jak by pro něho byla sezení užitečná.

Pokud nabydeme dojmu, že tato forma spolupráce je pro nás prospěšná, v rámci 0. setkání je dobré věnovat nějaký čas diskuzi o tom, jak bude koučování probíhat. Je velmi důležité vyladit si podmínky spolupráce, nastavit si přístup, vyjasnit si předem všechna očekávání, abychom se při dalším setkání mohli zabývat tím podstatným. Je nutné vyzdvihnout fakt, že koučink je forma seberozvoje pro zdravé jedince. Nenahrazuje terapeutická sezení, neléčí deprese a další klinické stavy. Zároveň chceme zmínit, že koučinkový proces je opravdu cesta za něčím konkrétním. Cíl a vaše očekávání jsou něco, čím se budete na sezeních zabývat opravdu hodně, a od klienta se očekává velká míra angažovanosti a odhodlání – je to přeci on, kdo se chce ve svém životě posunout.

Téma do koučinku vnáší klient, kouč poskytuje bezpečné, přijímající prostředí, ve kterém podporuje jeho cestu k určenému cíli. Velmi důležitá je klientova vnitřní motivace a víra v celkový proces, je to jeho cesta a kouč je parťákem, který pomáhá zdolat jednotlivé úseky. Klientovo téma by nikdy nemělo být koučem zpochybňováno či ovlivňováno, on sám zná své limity.

Další důležitý bod, který by měl v rámci 0. sezení zaznít, je například vyjasnění místa setkávání. Možnosti jsou různé, pokud má kouč vlastní místnost, je to poměrně jasné, a tato varianta je nejčastější. Někteří klienti se lépe soustředí v pohodlí svého domova – i taková varianta je možná, ale pozor. Klient musí mít možnost vytvořit pro svá sezení nerušenou atmosféru, rozhodně není možné, aby kolem pobíhaly děti nebo byl doma přítomen někdo, kdo by nerespektoval průběh a důvěrnost těchto setkání. Další možnost je využít venkovních prostor jako třeba prostředí parku, ale zde je také nutné ošetřit všechny rušivé faktory, takže rušná Stromovka v letních měsících je asi vhodnější variantou spíše na procházku po hodině koučinku. Setkání v restauračních zařízeních a kavárnách nejsou vhodná a celkový proces by spíše devalvovala.

Složka, kterou bychom jistě neměli opomenout, je cena. 0. sezení nabízí každý profesionál zdarma. Následně se domlouvá počet setkání, zde mluvíme nejčastěji o 5 až 10 sessions. Periodicita mezi jednotlivými setkáními je závislá na typu zakázky, je možné se potkávat např. 1x za 14 dní nebo 1x měsíčně vždy podle dohody. V období mezi setkáními má klient možnost si dojmy z koučinku tak trochu "odžít", zároveň ale tato doba by neměla vést ke ztrátě zájmu. Příliš rozvleklé pauzy a zrušená sezení nebudou mít ten správný efekt. Cena je stanovena hodinově, avšak platí se většinou za dohodnutý počet sezení jako balík služeb. Je to i závazek pro klienta, podpora jeho motivace a rozhodnutí se do toho opravdu zakousnout.

Na konci setkání klient dostává dostatečný čas, aby měl prostor se zamyslet nad tím, zda je pro něj užitečné se do koučinkového procesu zapojit či nikoliv. Nikdy by neměl být tlačen do rozhodnutí na místě. Časový odstup pomůže utřídit si myšlenky a rozhodnutí tak bude učiněno ve prospěch klienta, nikoli proto, že by chtěl klient vyhovět kouči nebo neuměl odmítnout. Odhodlat se vstoupit do koučinku je zodpovědné rozhodnutí, které vede k pozitivní změně.

Pokud se chcete dozvědět, jak si vybrat pro svůj koučink toho pravého parťáka, přečtěte si článek zde.

Přejeme vám, aby pro vás byl koučink příjemným procesem, ze kterého si do svého života odnesete plno hodnotných zážitků.


Bára Kempeová