en-Změnový kříž: Podívejte se na problém ze širší perspektivy

13/09/2023

Každý z nás se asi někdy ocitl v situaci, kdy se z různých důvodů zasekl uprostřed rozhodovacího procesu a nevěděl, jak dál nebo jestli vůbec stojí za to do změny jít. Nemyslím tím přímo dilema, jestli si dát k obědu cheeseburger nebo salát. 😊Existuje mnoho koučinkových metod a cvičení, které mohou pomoci při rozhodování, zda se vydat určitým směrem. Pokud uvažujeme o seriózní změně typu nová pracovní pozice, relokace za zaměstnáním atd. může být výbornou pomocnou metodou právě změnový kříž (někdy také matice změny).

Změnový kříž nám umožňuje podívat se na problém ze širší perspektivy. Zkoumá současnou i budoucí situaci. Mapuje pozitivní a negativní motivaci ke změně a poskytuje tak relevantní informace, které potřebujeme pro rozhodnutí, jestli do změny jít či nikoliv. Je to nástroj, který nám zkrátka slouží k uspořádání myšlenek, jehož cílem ale není primárně podpořit motivaci ke změně. Je spíše prostředkem k uvědomění a ujištění, zda je pro mě tato změna opravdu prospěšná. Tak trochu zpochybňuje, zda jsem na té správné cestě.

Jak to funguje?

První, na co se zaměřit je pojmenování situace, ve které chceme učinit změnu, zapracovat na konkrétní představě. Pokud máme téma/situaci/problém definován, můžeme se zaměřit na jednotlivé kvadranty. Udělejte si podmínky, které vám umožní se uvolnit, zamyslet, dopřejte si dostatek času a prostoru.

Současný stav/zůstat stejný – klady

Nejprve se zaměřte na klady současného stavu. Položte si otázku, co vám v současném stavu vyhovuje? V čem je dobré rozhodnout se nechat situaci beze změny, tak jak je? Co je na současném stavu užitečného? Napište vše, co vás v tomto ohledu napadne, co se vám zdá prospěšné. Buďte k sobě upřímní, až dopíšete, položte si otázku, zda by se ještě něco mohlo doplnit.

Současný stav/zůstat stejný – zápory

Pokud máte pocit, že jste současný stav dostatečné vystihli je čas zaměřit se na zápory současného stavu. Zamyslete se nad tím, co vám v současném stavu nevyhovuje. Co by se mohlo stát, kdybyste situaci neřešil? Vyjmenujte všechna negativa současné situace. Tahle fáze nám většinou jde dobře.

Budoucí stav/změnit se - klady

Teď je prostor pro trochu fantazírování. Podívejte se do budoucna, teď se zaměřte na pozitiva budoucího stavu. Popusťte uzdu fantazie, v čem by mohla být pro vás změna dobrá. Jaké jsou klady stavu po změně? Co všechno vám změna poskytne? Kam vás posune? Co všechno změna pozitivně ovlivní? V čem je to pro vás dobré? To jsou přece hezké otázky, ne?

Budoucí stav/změnit se – zápory

A teď je zas prostor pro to být trochu škarohlíd. Jaká jsou negativa budoucího stavu po změně? Jaké jsou nevýhody, co tím můžete ztratit? O co můžete přijít, když se pro změnu rozhodnete? Co všechno se může změnou pokazit? Nepříjemné, ale prospěšné. Jak jsme říkali na začátku, cílem není podpořit rozhodnutí do změny jít, ale vyložit si všechny karty na stůl a učinit opravdu zodpovědné rozhodnutí.

Buďte všímaví, pozorujte sami sebe a zaměřte se na části, které vám šly jako po másle, proč? Která část byla pro vás nejtěžší, v jakých kvadrantech jste vymysleli nejvíce nápadů, kde to drhlo? To všechno jsou informace pro vás, na základě kterých se můžete rozhodovat, co to pro vás znamená – jít do změny nebo taky ne. K experimentu můžete přizvat někoho dalšího, kdo vám bude pokládat otázky a zapisovat všechny nápady, aby se nepřerušil tok myšlenek.

Tak co, jdete do toho, vyzkoušíte matici změny někdy ve svém rozhodovacím procesu?

Přejeme, aby pro vás byla v budoucnu tato metoda prospěšná a pomohla vám udělat správná rozhodnutí.