Diagnostics

We don't believe in haphazard approaches or relying solely on emotions in our development work. We emphasize measurement, relying on factual analysis and employing a range of logical, analytical, and experiential methods drawn from empirical research.

Diagnostic tools play a crucial role in understanding the current nature and causes of phenomena, as well as predicting future outcomes. In our practice, we utilize diagnostics for effective analysis of your educational needs, measuring employee satisfaction, and analyzing behaviors, competencies, and motivations.

You can read more about the different methods of diagnosis below. However, do not hesitate to contact us and discuss the details. Don´t worry, it's easier than it seems.

Learning Needs Analysis
Employee Engagement Survey
360
Feedback
Competency Testing

What others say about our approach?

"Pro mě bylo hlavně neuvěřitelné a hrozně přínosné poslouchat a pozorovat ostatní. Za ta léta si troufnu tvrdit, že většinu z nich fakt znám, a i pracovně dokážu identifikovat jejich silné stránky a nešvary - ale jak s nimi pak pracovat, to už je další otázka. To, jak se fakt všichni chtě nechtě odhalili, identifikovali ty slabiny (a i ty plusy) a dostali elegantní a srozumitelný návod, jak na to jít lépe a že to není žádné scifi, ale reálně dosažitelné, to mě naprosto ohromilo."

Team Manager

Czech Republic