Behaviorální diagnostika je nehodnotící nástroj používaný k diskusi o různých vzorcích chování lidí a jejich uplatnění v pracovním prostředí. 

K této diagnostice využíváme vlastní online test postavený na pilířích spolehlivosti, validity, standardizace a objektivity. Náš metodický přístup k behaviorální diagnostice propojuje náhled psychologický (inspirovaný Dr. Williamem Moulton Marstonem a jeho typologií osobnosti DISC) s přístupem neurochemickým (uplatňovaným v typologii osobnosti například biologickou antropoložkou Helen Fisher).


K čemu diagnostika slouží?

Komplexní report mapující jednotlivé vzorce chování slouží jako vynikající nástroj sebepoznání a umožňuje lépe využívat silné stránky jedince. Pomáhá pochopit rozdíly v komunikaci a zefektivnit tak mezilidské vztahy.

V náboru nám slouží především pro výběr kandidáta, který má nejen odpovídající zkušenosti a znalosti, ale jeho chování, preference, motivátory i stresory odpovídají firemní kultuře a očekávání na danou pracovní pozici.

V rámci kariérního poradenství nám behaviorální diagnostika může pomoci stanovit správné profesní cíle a najít způsoby, jak jich efektivně dosáhnout. 


Jak diagnostika probíhá?

Tvorba kompetenčního modelu a definice měřených kritérií

Tvorba online testů na míru (případně využití našich již stávajících modelových testů)

Realizace online testu (164 otázek, obvyklá doba trvání je do 15 minut)

Analýza výsledků a jejich písemná interpretace

Osobní interpretace výsledků vedená školeným psychologem či koučem

Výsledná doporučení týkající se náboru či rozvoje


164 otázek


15 minut

O různých formách diagnostiky vám rádi povíme víc osobně či telefonicky.