Assessment Centrum a Talent Mapping

Testování

O čem je Assessment Centrum?

AC je komplexní forma testování a hodnocení účastníků zahrnující nejen standardní ústní pohovory, ale také další formy diagnostiky. Nejčastěji je toto behaviorální testování provázené behaviorálními pohovory a dalším testováním znalostí a dovedností dle klíčových kompetencí simulující aspekty práce. Mnohdy obsahuje také modelové situace, role-plays, týmové práce apod. Mezi testované kompetence patří schopnost týmové práce, prezentační dovednosti, time management, jazykové dovednosti nebo počítačové dovednosti. 

Assessment Centrum slouží jako efektivní způsob výběrového řízení umožňující porovnání většího množství kandidátů v 1-2 dnech. Využívá se také jako chytrý způsob mapování talentů v zaběhnutém týmu. V rámci hodnocení lze identifikovat potenciál členů týmu, vytvořit success plány nebo doporučit vhodné rozvojové aktivity. 


Kdy Assessment Centrum využijete?

AC je ideální při náboru na pozicích, kde nám životopis nestačí a potřebujeme vidět kandidáta tzv. "v akci", protože schopnosti, dovednosti a pracovní chování jsou pro úspěch na dané pozice nezbytné.

Zejména při náboru klíčových a manažerských pozic je správně nastavený kompetenční model a hodnocení kandidáta na základě modelových situací nutností.

Velkou přidanou hodnotu má Assessment centrum také všude tam, kde si klient nemůže dané kompetence otestovat interně nebo nemá v rámci týmu dostatečné časové kapacity.

Co Assessment Centrum obsahuje?

Kolik času budeme potřebovat?

AC připravujeme nejčastěji pro výběrová řízení o 2-10 kandidátech realizovaná během 1-3 dnů. Kapacita je však víceméně neomezená. Při využití AC pro Talent Mapping nebo další rozvoj zaměstnanců se doporučuje aktivity rozložit do delšího časového úseku.

Vše je šito na míru potřebám klienta a profilům účastníků.  

Chcete se dozvědět víc?