Diagnostika

Diagnostické nástroje obecně slouží k identifikaci povahy a příčiny určitého jevu. V našem případě jsou využívány k analýze chování, kompetencí a motivaci kandidátů. Veškeré formy diagnostiky jsou zároveň skvělým způsobem sběru i interpretace dat týkajících se vašich zaměstnanců. Jednotlivé typy diagnostiky je možné realizovat samostatně anebo jakou součást komplexního Assessment Centra, které pro vás navrhneme.

Získané informace vám umožní porovnat kandidáty mezi sebou či ověřit, jak si jako firma stojíte v porovnání s ostatními na trhu a zejména efektivně naplánovat budoucnost vašeho businessu. Diagnostika slouží nejen k analýze současného stavu, ale také k predikci stavu budoucího za pomoci využití logických, analytických a zkušenostních metod.