Vedete vlastní projekt, tým či celou organizaci a ocitáte se v nových vodách? Strávit kvalitní čas se zkušeným profíkem z oboru a načerpat nové know-how i inspiraci je často ta nejlepší investice. Protože dobrá rada je nad zlato.


Mentoring

Mentoring je založen na předávání zkušeností, znalostí, profesních rad či inspirace.

Mentoring je obvykle dlouhodobý a nejčastěji navazuje na spolupráci s našimi stávajícímí klienty na individuální bázi, například jako follow-up našich školení a tréninků. 

Nejčastěji se proto v mentoringu potkáváme s HRisty, manažery a lídry organizací.


Konzultace

Konzultace je nejčastěji jednorázová, případně rozložena do několik jasně ohraničených setkání, v rámci kterých pomáháme klientům s  konkrétní problematikou či projektem.

Jelikož odborné konzultace nejčastěji vychází z našich vlastních profesních zkušeností a kvalifikace, pomáháme našim klientům především s otázkami organizačního řízení a HR.S čím vám můžeme poradit?

Vzdělávání a organizační rozvoj

HR procesy a nábor

Řízení lidí a organizací

Diverzita a inkluze