Ať už se jedná o zásadní kariérní rozhodnutí, či otázky každodenního pracovního života, koučink je jedním z nejefektivnějších nástrojů osobního rozvoje. 

V rámci individuálních setkání vám koučinkovými metodami pomůžeme s osvojením nových schopností, nabytí nových kompetencí nebo s prací na vlastních vzorcích chování, zvycích i novém nastavení mysli.  


Koučink

Jde o nástroj osobního rozvoje založený na koučovacích otázkách. Kouč vás v průběhu setkání podpoří v sebereflexi a uvědomění vlastních zkušeností, možností či hodnot a priorit.

Kouč sám do tohoto procesu nevstupuje s vlastními radami či zkušenostmi, nýbrž je vám nezaujatým průvodcem.  Díky tomu vám může pomoci najít vaše vlastní odpovědi na aktuální otázky či navigovat náročná životní rozcestí.  

Při koučinku se obvykle ptáme my, vy hledáte odpovědi.

Mentoring

Mentoring je založen na předávání zkušeností, znalostí, profesních rad či inspirace.

Mentoring je obvykle dlouhodobý a nejčastěji navazuje na spolupráci s našimi stávajícími klienty na individuální bázi, například jako follow-up našich školení a tréninků.

Nejčastěji se proto v mentoringu potkáváme s HRisty, manažery a lídry organizací.

Při mentoringu se nejčastěji ptáte vy, my odpovídáme.


Z čeho vychází náš koučinkový přístup?

Nejedeme podle učebnice, pro zvolení nejvhodnějšího přístupu se vždy necháváme inspirovat konkrétním klientem, jeho cílem a vzájemnou dynamikou společných setkání.  Nejbližší jsou nám však tyto nástroje:

Systematický koučinkový přístup

Principy Gestalt terapie 

Neurolingvistické programování

Pozitivní psychologie

Mindfulness

Mentoringové nástroje


Jak invidivuální koučink probíhá?

Individuální koučink probíhá v rámci jednotlivých setkání (60 min.), která lze realizovat osobně i virtuálně, případně lze kombinovat obojí. Nejčastěji setkání probíhají ve frekvenci 1x za 14 dní, případně 1x za měsíc.

Konkrétní schéma spolupráce se však vždy domlouvá na základě přání a potřeb klienta a doporučení konkrétního kouče.

A co takhle zkusit něco netradičního a propojit přitom příjemné s užitečným? 

Přicházíme s Walk&Grow - osobním koučinkem, který kombinuje pohyb na čerstvém vzduchu s osobnostním rozvojem, a nabízí skvělý způsob, jak posílit vaše schopnosti, rozšířit obzory a uvědomit si vlastní priority. 


Čím je možné koučink obohatit?


Behaviorální diagnostikou


360° Zpětnou vazbou


Naši interní koučové

Kouče doporučujeme vybírat pečlivě a to na základě profesního zaměření, koučinkového přístupu i osobních sympatií. Ideální příležitostí ke vzájemného "oťukávání" je nulté setkání, které je vždy zdarma. O tom, jak nulté setkání s koučem probíhá se můžete více dočíst také níže.


Chcete si o koučinku popovídat?