BLOG: Na procházce můžete najít odpovědi na vaše otázky

09.04.2024

Jaro se v letošním roce hlásí o slovo trochu dříve, než jsme zvyklí. Po dlouhé zimě nás to táhne ven, a to je dobře. Z hlediska duševní pohody je pobyt venku velmi dostupná možnost, po které sáhnout, a výsledky se dostaví velmi brzy. Již pouhých 5 minut pobytu v přírodním prostředí zlepšuje nálad

V dnešní době většina z nás tráví spoustu času při sedavém zaměstnání a cesta z práce do práce je pro nás nutný transfer, který by měl proběhnout v co nejrychlejším čase, ideálně by měl obsahovat i nákup na večeři. Taková vycházka ale není něco o čem bych dnes ráda psala.

Procházka venku na čerstvém vzduchu je skvělým způsobem, jak přepnout a oddělit pracovní část dne a naladit se na volný večer. Nemusí být moc dlouhá, je výzkumy potvrzeno, že 2 hod týdně strávené v přírodě způsobují nárůst celkové pohody o 23 %. Procházka je také výborný nástroj pro pěstování všímavosti (mindfulness). Přestat se na chvíli zabývat prací a povinnostmi a zaměřit naši mysl na přítomný okamžik, na tady a teď. Všímat si změn v přírodě, ptačího zpěvu a dalších zvuků, vůně přicházejícího jara nebo teplého slunečního svitu, který nás zásobuje vitamínem D.

Zapojení pravidelného pohybu venku do našeho života je velmi cenná věc. Jaro je skvělým vstupním momentem, pohyb venku je ale žádoucí ve všech ročních obdobích. Začlenění pohybu do každodenní rutiny zlepšuje kreativní myšlení o 60 %. Pravidelné přestávky od sezení zlepšují schopnost řešit problémy a také pozitivně ovlivňují chování při plnění úkolů. Na procházce můžeme při rozhovorech přicházet na zajímavé myšlenky. Díky neformální atmosféře a změně prostředí se nám může podařit najít odpovědi, které nás posunou o krok dál v osobním či profesním životě.

To, že pohyb na čerstvém vzduchu je pro lidskou psychiku i fyzično potřebný a zdravý, je obecně známo a podpořeno fakty z výzkumů, je ale také pravda, že v každodenním shonu i na takto evidentní skutečnosti zapomínáme. Pokud mohu sdílet osobní zkušenost, která mě k sepsání tohoto článku vedla, mohu potvrdit, že se mi při hlubokých rozhovorech venku dařilo si dobře srovnat myšlenky nebo se dokonce podívat na téma ze zcela jiné perspektivy. 

Již brzy takovou všímavou procházku budete moci uskutečnit i s členy UpGrow. Moc mě těší, že mi bylo umožněno si splnit dlouholetý sen a zrealizovat novou službu, která kombinuje pohyb na čerstvém vzduchu s koučinkem. 

Brzy se dozvíte víc.

Přeji vám, ať vaše kroky směřují ke spokojenosti a úspěchu. 

Bára Kempeová