BLOG: Dokážete být dostatečně SMART při stanovení cílů?

06.04.2022

Stanovení cílů je základním předpokladem pro produktivní a kvalitní spolupráci. Pokud máme jasný cíl, dokážeme lépe rozpoznat jakým tématům, zkušenostem či aktivitám věnovat svou energii a čemu se naopak velkým obloukem vyhnout. Dalším benefitem je bezesporu šance dobře nastavit a stanovit konkrétní měřitelná kritéria pro nás a naše týmy tak, abychom naše cíle dokázali realizovat a měli možnost udržitelně budovat vize a cíle.

Správné a smysluplné stanovování cílů pro manažerskou praxi je dnes naprostý základ. Pokud chceme svůj tým posunout a podpořit motivaci jednotlivých členů při plnění úkolů vedoucích k maximální produktivitě, mělo by smysluplné zadávání cílů patřit mezi naše dovednosti. Velká část frustrace v rámci jakéhokoliv týmu je spojena právě s nejasným cílem týkající se práce či zadaných úkolů. Nejčastější chybou při stanovování cílů je jejich vágní zadání a často neexistující způsob měření, ze kterého není manažer schopen objektivně hodnotit výkon svého týmu, a tím pádem odměňovat případné úspěchy a zlepšení. Za tímto účelem patří mezi nejrozšířenější postupy právě metoda SMART.

Na jakém principu funguje metodologie SMART?

Metodologie SMART je dnes už poměrně známý nástroj, který by měl být výbavou každého schopného manažera, ale ideálně by měl být používán každým, kdo chce smysluplně a udržitelně plnit své cíle. Pamatujte, co nemůžete změřit, to nemůžete hodnotit. Minimálně v pracovním vztahu to platí vždy. Označení SMART je akronym převzatý z anglických slov; Specific, Measurable, Achievable, Relevant a Time-bound. V praxi to znamená, že pro správné určování a vyhodnocení cílů je důležité myslet na 5 kroků, které vám zajistí, že jste schopni měřit jakoukoliv změnu v čase a kvalitně vyhodnotit (ne)plnění stanovených cílů.

Správně nastavený SMART cíl by mohl vypadat například takto:

Do 31.12. se za pomoci aktivního oslovení trhu a aktualizovaných obchodních podmínek zvýšit obrat naší společnosti o 15 %.

  1. S (SPECIFIC) určuje specifický cíl. Zvýšit obrat společnosti.
  1. M (MEASURABLE) říká, že pro dosažení cíle musí být možné ho změřit. Zvýšit obrat společnosti o 15 % (specifický a měřitelný závazek).
  1. A (ACHIEVABLE) definuje, že cíl by měl být také realistický. Zvýšit obrat společnosti o 15 % je v porovnání s trhem průměrný nárůst (je tedy pravděpodobné, že je také i reálné ho splnit).
  1. R (RELEVANT) specifikuje, že můj cíl by měl být pro mě nebo moji organizaci relevantní. Zvýšit obrat o 15 % při současném trhu je realistické při strategii aktivního oslovení potenciálních zákazníků a aktualizovaných obchodních podmínek u stávajících klientů.
  1. T (TIME-BOUND) říká, že jakýkoliv cíl by měl být jasně časově vymezen. Pamatujte, změna se dá měřit pouze v čase, který si stanovíme. Zvýšit obrat o 15 % při současném trhu a firemního nastavení je reálné a relevantní za předpokladu, že na nárůst máme 12 měsíců.

Na správně nastavené cíle pak budou chytře navazovat jednotlivé klíčové ukazatele (KPI), podle kterých jsme následně schopni pravidelně kontrolovat, zda dochází k naplnění našeho SMART cíle. Ale o tomto tématu někdy příště. Jako u většiny postupů i u metody SMART je zásadní nepodcenit přípravu. Ať už stanovujete cíle sobě, svému týmu nebo celé společnosti, principy se nemění. Vězte, že s každou měřitelnou změnou přichází větší motivace a energie k plnění vašich cílů.

Tak směle do toho!

David Dvořák