BLOG: 6 faktorů posilujících angažovanost vašich zaměstnanců

16.10.2023

"Nevíme v čem je chyba, naši zaměstnanci nemají o kurzy zájem a přitom jim každý rok nabídku rozšiřujeme o nová témata!" slyším na téměř každé druhé schůzce, když přijde na řadu téma zapojení zaměstnanců do firemního rozvoje. Zaměstnanci mají dnes mnoho možností, jak se rozvíjet a jaké kurzy navštěvovat. "Self-enrolled" přístup, neboli já sám si určuji jakou cestou a v jakých tématech se chci vzdělávat, je u velké části firem oblíbený přístup.

Má to však malý háček.

Lidé se na programy nehlásí a když už se hlásí, točíte stále ty stejné nadšence. A tak to firmy začnou řešit tím, že omezí nabízené termíny a témata, aby všechna školení byla více "vzácná". Snaží se tím vzbudit u zaměstnanců pocit, že mohou o něco přijít, pokud se nepřihlásí. Teprve tehdy si zaměstnanci budou školení vážit a poctivě se přihlašovat.

"Engagement" neboli angažovanost ze strany zaměstnanců, je v dnešní době velkým tématem i mimo firemní rozvoj a vzdělávání. Vytvořit takové podmínky, kdy budou zaměstnanci angažování ve své práci, vyžaduje velkou změnu v myšlení, přístupu a komunikaci společnosti na všech frontách a úrovních řízení. Ve své podstatě se jedná o změnu firemní kultury.

A to často bolí.

Co teprve angažovanost k osobnímu rozvoji a firemnímu vzdělávání? Firmy jsou dnes schopné utratit desítky až stovky milionů za marketing vlastních produktů, či služeb, ale dělají naprosto základní chyby při komunikaci a propagaci interních aktivit, jako jsou rozvojové programy a vzdělávací akce.

Chcete, aby vaši zaměstnanci začali více pracovat s osobním rozvojem a využívali váš vzdělávací plán?

Pak se podívejte na 6 základních oblastí, kde je potřeba zamakat.


1. Relevance

Jedna z nejčastějších chyb, které vnímáme u "dostupných" kurzů, je nerelevantní nabídka. Pokud zaměstnanec nechápe, jak mu nabízená témata a školení pomohou k dosažení kariérních či firemních cílů, nemá motivaci s tím pracovat. Mnoho manažerů a HR profesionálů vybírá témata na základě "oblíbenosti" či na základě pokrytí nějaké aktuální potřeby / problému. Nikoliv na základě analýzy vzdělávacích potřeb.

Obecně za to platí, pokud je firemní vzdělávací plán postavený jako zaměstnanecký BENEFIT, nikoliv jako ROZVOJOVÝ plán, nikdy nebude efektivní a ze strany zaměstnanců nebude využívaný. Nabídněte zaměstnancům program, který podpoří individuální kariérní ambice a zároveň bude podporovat firemní cíle.

2. Autonomie a flexibilita

Každý z nás má jiné preference, jakým způsobem přijímá nové informace a jaký formát vzdělávání preferuje. Někteří mají rádi interaktivní školení formou prezenčního tréninku, jiní zase preferují online kurz. Další by uvítali pomoc od mentora, jiní zase práci na skupinovém projektu či přesah do jiného oddělení. Pokud chceme skutečně umožnit zaměstnancům svobodu a autonomii při využívání firemního vzdělávání, musíme jim k tomu také vytvořit vhodné podmínky.

Věděli jste, že až 89 % zaměstnanců chce mít možnost se vzdělávat kdykoliv a kdekoliv potřebují? Odpověď na tento problém nabízí "blended learning" neboli vzdělávací koncept, který propojuje různé formy vzdělávání, tak abychom z daného tématu dokázali vytěžit maximum a zároveň umožnili změnit formát vzdělávání. Blended learning nabízí balanc mezi tradiční formou vzdělávání s využitím moderních technologií. Tento koncept pomáhá zvyšovat pocit kontroly nad vlastním rozvojem, díky kterému má zaměstnanec větší míru angažovanosti a zodpovědnosti.

3. Propagace a komunikace

U firemního rozvoje platí stejná pravidla, jako u jakéhokoliv jiného produktu, který chceme "dostat" mezi větší počet lidí. Marketing a interní komunikace hraje klíčovou roli při propagaci vzdělávacího programu. Chyby, kterých se firmy často dopouští, je snaha komunikovat "všechno" na "všechny" a pouze, když je na to čas. Ideálně skrze stážistu nebo juniorního HR specialistu.

Při propagaci firemního vzdělávání je naprosto zásadní komunikovat konzistentně, pravidelně a ideálně za pomoci interních ambasadorů. Máte ve firmě nadšence do vzdělávání? Skvělé! To jsou lidé, kteří by měli stát v první linii při propagaci a komunikaci vašich aktivit.

Máte pozitivní ohlas na školení? Znáte kolegu, který díky školení dosáhl větších pracovních úspěchů? Konkrétní lidé a jejich zpětná vazba jsou nejefektivnějším způsobem, jak promovat firemní rozvoj a podpořit dobrou image firemního rozvoje a vzdělávání.

4. Podpora managementu

Podpora firemního rozvoje stojí a padá na manažerech. Nejvyšší vedení a manažerský tým, mají přímý vliv na rozvoj firemní kultury a její další trajektorii. Pokud management nechápe, proč je firemní rozvoj důležitý a proč je vzdělávání nutné pro dosažení firemních cílů, nebude tomu přikládat důležitost.

Nejlepší způsob, jak ukázat vašim zaměstnancům, že je důležité se proaktivně vzdělávat a využívat interních možností, je zajistit, že manažeři budou sami aktivní a podporující v otázkách vzdělávání. Společnosti s dobře nastaveným vzdělávacím programem vykazují v průměru o 24 % větší obrat než společnosti, které takový program nemají. Toto číslo by měl znát váš management.

5. Gamifikace a incentivy

Jedním z efektivních nástrojů, jak podpořit angažovanost zaměstnanců, je umět je ocenit za snahu a dosažené výsledky. Pro tyto účely skvěle fungují interní incentivy zaměřené na pokoření určitého milníku. Zdravá soutěž mezi zaměstnanci zaměřená na vzdělávací KPIs monitorující například počet hodin strávených vzděláváním či pokořením nějaké náročné certifikace může sloužit jako výborný gamifikační element, který může zaměstnance motivovat k většímu zapojení do firemního vzdělávání. Nezapomínejte takové incentivy a jejich šampiony řádně promovat napříč společností. Uvidíte, že inspirace na sebe nenechá dlouho čekat a připojí se i další.

6. Přívětivé a funkční prostředí

Znáte tu situaci, kdy vám přijde do e-mailu pozvánka na online kurz nebo webinář, a vy místo vzdělávání trávíte čas tím, že se snažíte zprovoznit zaslaný odkaz nebo restartovat počítač? Případně situace, kdy trávíte celý den ve školící místnosti, kde v létě nefunguje klimatizace a v zimě jede pro změnu na plné obrátky?

Snadný přístup do jednoduchého online prostředí či školící místnost, která je vhodně dimenzovaná pro celodenní workshop, patří mezi základní předpoklady pro příjemný a hlavně pozitivní zážitek ze vzdělávání. Nepodceňujte infrastrukturu vaší vzdělávací nabídky.

Dbejte na to, aby kurzy byly snadno přístupné, aby přihlašování netrvalo déle než na pár kliků a ideálně aby zaměstnanci měli přehled o tom, co už absolvovali, co je pro jejich individuální plán ideální do budoucna a kde mohou najít další materiály a informace k tématu.

Pozitivní a příjemné vzdělávací prostředí je základ spokojeného zákazníka, v tomto případě vašeho zaměstnance.


Na závěr

Problematika angažovanosti zaměstnanců je samozřejmě mnohem širší. Jak jsem zmínil, netýká se pouze firemního rozvoje, ale zasahuje i do jiných oblastí a témat. Nicméně věřím, že když se zaměříte na zmíněné oblasti, zlepšíte zapojení zaměstnanců do firemních vzdělávacích programů a zároveň podpoříte celkovou angažovanost zaměstnanci i k práci samotné. Zaměřením se na tyto oblasti můžete vytvořit firemní kulturu, kde chápete důležitost vzdělávání a rozvoje a podporujete zaměstnance v tom, aby se aktivně podíleli na svém profesním růstu a pomohli tak i k dosažení firemních cílů.