Mezigenerační rozdíly jsou dnes žhavým tématem. Víme, že každá z 5 generací, které se v práci běžně potkávají, vyniká svými specifickými postoji, hodnotami a preferencemi, které s sebou často přináší nemalé výzvy, a to jak pro manažery, tak pro celé organizace.

Moderní lídři proto hledají způsoby, jak překonat jedno-univerzální přístupy k vedení a rozvoji lidí a učí se s námi navigovat tuhle generační bouři. 


Čemu vám tento trénink pomůže porozumět?

Vlastnímu generačnímu nastavení a jeho dopadům

Prioritám, očekáváním a motivátorům vašeho týmu 

Generační předsudkům a jak nás ovlivňují

Dopadům generačních rozdílů v pracovní praxi Kdo vás provede tréninkem?

Je to pro vás?

Určeno především leaderům a manažerům multigeneračních týmů. Inspiruje také HRisty a ostatní ambasadory firemní kultury, kterým záleží na tom, jak jejich týmy fungují uvnitř i navenek. 

Workshop nejčastěji realizujeme v délce 1 školícího dne (7 hodin) a lze jej rozdělit také do kratších (půldenních) školících bloků.