Už jste slyšeli o metodě loupání cibule? Ptáte se kandidátů "Co byste dělal, kdyby...?" A nechcete se radši naučit, jak vést opravdu efektivní a smysluplné behaviorální pohovory?

Behaviorální pohovory jsou skvělým způsobem, jak v rámci výběrového řízení testovat nejen znalosti a dovednosti, ale dozvědět se také více o vzorcích chování a pracovních návycích uchazeče. Uvést teorii do praxe však není tak snadné, jak se může na první pohled zdát. 


Co se během školení behaviorálních pohovorů dozvíte?

Co je to "behaviour" a jak se liší od dovedností či osobnostních rysů kandidáta?

Jak správně definovat výběrová kritéria včetně žádoucích behaviours?

Jaké jsou principy behaviorálních pohovorů vedoucí k opravdu měřitelným výsledkům?

Jak využít behaviorální pohovory jako nástroj nezaujatého inkluzivního náboru?


Na co dalšího se společně podíváme?

Na popisy pracovních pozic a uvedených "behaviours"

Na zásady tvorby funkčních kompetečních modelů

Na příklady behaviorálních otázek využitelných v praxi

Na "life" reakce kandidátů a jak s nimi pracovat


Lektoři tohoto kurzu

Je to pro vás?

Trénink Behaviorálních pohovorů je určen zkušeným interním i externím recruiterům, kteří již mají běžné pohovory a základní práci s kandidátem v malíku.

Tento trénink je velmi praktický a  využívá role-plays pro simulaci pohovorů s kandidáty. Proto doporučujeme tématu věnovat alespoň 1 celý školící den a nerozdělovat jej na kratší tréninkové úseky.