Pracujete v mezinárodním prostředí a někdy zkrátka nevíte, jak na to? 

Opravdu různorodé týmy, kde se setkávají odlišné kultury, etnické skupiny či jazyky, jsou dnes právem považovány za ty s největším businessovým potenciálem. Jejich schopnost inovace, řešení problémů a růstu podnikání je totiž zcela nezpochybnitelná. Pojďte se s námi naučit s tímto potenciálem správně pracovat.


O čem to celé je?

Cílem tohoto tréninku je vybavit účastníky kulturními znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými k úspěšnému řešení výzev, které s sebou přináší práce v mezinárodním prostředí.

Během kurzu se zaměřujeme na vytváření kulturního povědomí a učíme účastníky dešifrovat různé kulturní chování pozorováním a nasloucháním. Pracujeme s vlastním kulturním nastavením a trénujeme, jak se v běžné praxi co nejlépe vyhnout předpojatosti a předsudkům. Osvojujeme si interkulturní komunikační dovednosti nezbytné k úspěšnému obchodnímu jednání. Dle domluvy se zaměřujeme na konkrétní kulturní či společenské skupiny, jejichž chování a způsob komunikace jsou nejpalčivější. Trénink je veden lektorem s praktickou vlastní zkušeností s touto konkrétní kulturou.


Co se v tomto tréninku naučíte?

Porozumět vlastnímu kulturnímu chování i kulturnímu chování ostatních

Udělat si lepší představu o odlišných kulturních systémech a hodnotách

Uvědomit si vlastní předsudky a stereotypy a trénovat kulturní empatii

Představit nástroje pro trénování praktických interkulturních dovedností


Na co všechno se v tréninku zaměříme?

Trénink je rozdělen do 4 tematických na sebe navazujících bloků, které metodicky pomáhají se správným nastavením mysli, odhalováním kulturních vzorců i poznáváním interkulturních kompetencí. Obsah a metodika jsou na míru přizpůsobeny účastníkům a konkrétním potřebám, a to včetně případových studií z businessu či zaměření na konkrétní kulturní skupiny, které jsou pro daný tým relevantní. 

Kulturní povědomí: vlastní hodnoty, kultura a nastavení mysli

Kulturní znalost: kulturní systémy, typologie a poznání cizích kultur

Kulturní citlivost: kulturní empatie, předsudky a bariéry

Interkulturní kompetence: úspěšná interkulturní komunikace a spolupráce


Kdo vás tímto tréninkem provede?

Tereza Maisnerová

Founder & People Development Partner

 Pro maximální efekt se vždy snažíme, aby v průběhu tréninku s účastníky pracovali 2 různí trenéři s odlišným kulturním zázemím a jazykovou výbavou. Dle konkrétních potřeb a očekávání klienta je možné zapojit lektora se specifickým kulturním zaměřením i zkušeností. 

Je to pro vás?

Pro každého, kdo se chce naučit efektivně komunikovat a budovat vztahy s lidmi různého kulturního zázemí. Obzvláště přínosné pro mezinárodní firmy, které chtějí podpořit efektivní spolupráci týmů působících v různých zemích nebo pro firmy vstupující na zahraniční trh. 

Jednotlivé bloky tréninku se vždy přizpůsobují konkrétní potřebě účastníků. Nejčastěji se délka bloku pohybuje od 0,5 dne - 1 dne, tedy celková délka programu se pohybuje od 2-4 dnů.