Kompetenční testování

O čem je kompetenční testování?

Kompetenční testování měří konkrétní znalosti nebo měkké a tvrdé dovednosti jedince. Měkké dovednosti (tzv. soft skills), kterými jsou např. schopnost týmové práce, prezentační dovednosti, nebo time management, testujeme pomocí role-plays, případových studií a video simulací. Naopak mezi dovednosti tvrdé (tzv. hard skills) řadíme jazykové či počítačové dovednosti a ty prověřujeme pomoci standardizovaných online testů. Online testy lze uplatnit také při testování teoretických znalosti (např. legislativa, účetní standardy, znalost konkurence).


K čemu testování slouží?

Kompetenční testování je využíváno zejména v rámci Assessment a Development Center. Může pomoci s rozhodnutími v rámci výběrového řízení či identifikovat rozvojové oblasti. Nespornou výhodou je objektivita a hodnocení kompetencí na základě reálných výsledků. Zkrátka není lepší způsob, jak ověřit, zda daný kandidát skutečně umí pracovat s kontingenčními tabulkami nebo ovládá obchodní korespondenci v angličtině. 

Jak testování probíhá?

  • Stanovení priorit a požadavků
  • Tvorba kompetenčního modelu a hodnotících kritérií
  • Tvorba testů (případně využití našich již stávajících modelových testů)
  • Realizace testů (nejčastěji online)
  • Analýza výsledků
  • Písemné hodnocení a výsledná doporučení týkající se náboru či rozvoje

Jak to může vypadat?

O testování vám rádi povíme víc!