BLOG: KLIKá vám to s kandidáty?

05.02.2022

Zdá se, že období, kdy se valná část naší práce a sociální interakce přesouvá do virtuálního prostředí, ještě neskončilo. Kuchyňky v kancelářích zejí prázdnotou a většina domácností má jeden až dva opravdu vytuněné "camera-friendly" pracovní koutky, kde lze schůzkovat s úsměvem nebo alespoň s úspěšně skrytými kalhotami od pyžama. Ať už jste zastáncem nebo odpůrcem doby home-officové, jistě jste investovali nemálo času a energie (možná i financí) do toho, aby vám ta nová pracovní dynamika fungovala co nejlépe. Sociální sítě vám pravděpodobně pravidelně zvyšují morálku a připomínají, že vzdáleně můžeme všechno, a to úplně stejně (ne-li lépe!) než v kanceláři. No, a pokud se věnujete náboru, jistě jste četli, slyšeli či vedli spoustu meetingů na téma virtuálního recruitmentu a nyní už máte perfektně nastavený proces, díky kterému zvládnete celé náborové kolečko bez ztráty kytičky a potažmo bez jediné osobní interakce s kandidátem.

Uchazeči se nejčastěji screenují po telefonu, pohovory se vedou na Teamsech, kompetence se také testují online a offer letter se posílá naskenovaný e-mailem. Spoustu firem má i fungující virtuální onboarding, třeba i s nějakým tím welcome balíčkem doručeným až domů. A všechno to funguje super! Nebo máte opačný názor?

Přemýšlíte, kam se všichni dobří kandidáti poděli, proč na pohovoru nesrší favorité nadšením, odkud padá jedna odmítnutá nabídka za druhou a proč i přes podepsanou nabídku nováček ze dne na den nezvedá telefon? Zkuste se na váš perfektní virtuální náborový proces podívat ještě jednou. Vy s každým krokem možná získáváte veškeré potřebné informace, dostáváte všechny odpovědi, s kolegy doplňujete dojmy a vaše náborová rozhodnutí se zdají být v zásadě stejná jako vždy předtím. Postavte se však na moment do pozice kandidáta. Kandidáta, kterého čeká jedno ze zásadních životních rozhodnutí. Kandidáta, který je z každého kroku výběrového řízení nervózní. Kandidáta, pro kterého je opuštění současného zaměstnání děsivým krokem do neznáma a zároveň příslibem pozitivní změny, na kterou už možná dlouho čeká. Kandidáta, který čeká na ten pověstný "KLIK", který se někde během výběrového řízení odehraje a přesvědčí ho, že právě tohle je ta příležitost, na kterou čekal. Práce, která ho konečně bude bavit. Šéf, který ho konečně bude motivovat. Tým, kde se bude konečně cítit dobře. Kanceláře, kam se rád v pondělí bude vracet. Jenže ono se virtuálně KLIKá a rozhoduje hrozně těžko.

Předat kandidátovi online tu správnou Candidate Experience, je totiž nelehký úkol. Ano, je tu mezi námi Candidate Experience, ta subjektivní zkušenost kandidáta, se kterou uchazeč z pohovoru odchází a která chtě nechtě ovlivní jeho rozhodnutí o přijetí nabídky často víc než mzda nebo auto. To je právě takový ten nehmatatelný emotivní KLIK složený ze spousty malých individuálních momentů, které výrazně ovlivní, jak se ve výběrovém řízení uchazeči cítí. Nejvíce Candidate Experience ovlivňuje právě osobní přístup, a to hlavně dojmy a pozitivní i negativní zpětná vazba. Tedy velmi málo to, CO my náboráři děláme a říkáme, ale zejména to, JAK to děláme.

Tak mrkněte, JAK vedete váš virtuální nábor, JAK osobní je váš přístup, JAK se v tom vaši kandidáti cítí, JAK s nimi jednotlivé kroky rezonují a JAK můžete jejich virtuální Candidate Experience zlepšit.

V rámci našich tréninků nabízíme klientům i kurz zaměřený na Candidate Experience, při kterém vám ukážeme, jak lze efektivně pracovat s motivací kandidáta, a tím tak zjednodušíme celý průběh onboadingu i v této těžké době onlinové.

Tak ať vám to s vašimi kandidáty pěkně KLIKá!


Tereza Maisnerová